Σπερματέγχυση

Η ενδομήτρια σπερματέγχυση χρησιμοποιείται κυρίως για τις περιπτώσεις της ανεξήγητης υπογονιμότητας, αλλά και για ζευγάρια τα οποία επηρεάζονται από προβλήματα όπως η ενδομητρίωση ήπιου βαθμού, τα προβλήματα ωοθυλακιορρηξίας, η ήπια ανδρική υπογονιμότητα.

Η σπερματέγχυση είναι μια καλή θεραπεία ως πρώτο στάδιο αντιμετώπισης της υπογονιμότητας. Συνιστάται  συνήθως ως 3 φορές  σε γυναίκες που έχουν κανονική ωοθυλακιορρηξία. Οι περιπτώσεις  με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) και γενικά  γυναικών που έχουν ανωθυλακιορρηξία  και στις οποίες δίνονται φάρμακα για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας μπορούν  να προσπαθήσουν ως 6 φορές.

Η ηλικία της γυναίκας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για  την επιτυχία της θεραπείας με ενδομήτρια σπερματέγχυση. Οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μειωμένες για γυναίκες άνω των 35,ενώ για  γυναίκες άνω των 40 είναι  αρκετά μικρές.

Παράλληλα, από την πλευρά του άνδρα , παράγοντες όπως ο χαμηλός συνολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων, η  πολύ μειωμένη κινητικότητα και το χαμηλό ποσοστό φυσιολογικών  μορφών του σπέρματος επηρεάζουν αρνητικά τα ποσοστά επιτυχίας της σπερματέγχυσης.

 Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η σπερματέγχυση με τη βοήθεια φαρμάκων (όπως η κλομιφαίνη και οι γοναδοτροπίνες) για την πρόκληση και την ενίσχυση της ωοθυλακιορρηξίας, έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε σχέση με τη σπερματέγχυση χωρίς τη βοήθεια φαρμάκων σε φυσικό κύκλο.

Σε περίπτωση αποτυχίας τότε εξετάζεται η έναρξη εξωσωματικής γονιμοποίησης που έχει σαφώς υψηλότερα ποσοστά κύησης.

Η διαδικασία της σπερματέγχυσης είναι η εξής:

  • Είτε σε φυσικό κύκλο είτε μετά από  φαρμακευτική θεραπεία για απελευθέρωση περισσοτέρων του ενός  ωαρίου και μετά από υπερηχογραφική παρακολούθηση  προγραμματίζεται η σπερματέγχυση ώστε να συμπίπτει με την  ωοθυλακιορρηξία και την απελευθέρωση του ωαρίου/ωαρίων .
  • Ο άνδρας δίνει δείγμα σπέρματος μετά από 1-3 ημέρες αποχής.
  • Το σπέρμα  «πλένεται» και «ενεργοποιείται» στο εργαστήριο. Επεξεργάζεται (με φυγοκέντρηση), τα σπερματοζωάρια χωρίζονται  από τα άλλα συστατικά του σπέρματος και το δείγμα συμπυκνώνεται σε μικρότερη ποσότητα. Αυτή η διαδικασία του καθαρισμού και του εμπλουτισμού κρατάει 30-60 λεπτά.
  • Τοποθετείται στον κόλπο της γυναίκας ένας διαστολέας και καθαρίζεται απαλά η περιοχή του τραχήλου της μήτρας.
  • Το «καθαρισμένο» δείγμα  μετά την επεξεργασία έχει πιο αυξημένη κινητικότητα και συγκέντρωση σπερματοζωαρίων από το αρχικό σπέρμα και εγχέετε μέσα στην μητρική κοιλότητα ( ενδομήτρια σπερματέγχυση) με τη χρήση ενός αποστειρωμένου, εύκαμπτου καθετήρα.

    Εάν η σπερματέγχυση γίνει σωστά, δεν υπάρχει καμία δυσφορία για την γυναίκα. Είναι όπως μια εξέταση για test Παπανικολάου.