Φυσικός κύκλος

Φυσικός κύκλος

Γιατί η γυναίκα να παίρνει φάρμακα αν δεν είναι απαραίτητα;

Στην κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση οι ωοθήκες διεγείρονται με τη χορήγηση υψηλών δόσεων ορμονών ώστε να παράγουν πολλά ωάρια. Απώτερος στόχος αυτής της τεχνητής διέγερσης είναι η παραγωγή μεγάλου αριθμού εμβρύων και κατά συνέπεια η αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας της κάθε προσπάθειας.

Αυτή η ‘επιθετική’ θεραπεία της κλασσικής εξωσωματικής δεν είναι απαραίτητα μονόδρομος. Αφενός μπορεί να επιφέρει τη σχετικά σπάνια, αλλά κάποιες φορές τη σοβαρή επιπλοκή του συνδρόμου της υπερδιέγερσης των ωοθηκών, αφετέρου να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε γυναίκες με χαμηλές ωοθηκικές εφεδρείες(συνήθως γυναίκες μεγάλης ηλικίας) οι οποίες μπορεί να μην ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις υψηλές δόσεις ορμονικών φαρμάκων.

Μία εναλλακτική επιλογή στις περιπτώσεις αυτές είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο(ή τροποποιημένο φυσικό κύκλο). Η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο(Natural IVF) στηρίζεται στη φυσιολογική- χωρίς λήψη φαρμάκων- ανάπτυξη ενός ωοθυλακίου. Αυτό το φυσιολογικά ‘διαλεγμένο’ ωοθυλάκιο των ωοθηκών συλλέγεται κατά την ωοληψία και χρησιμοποιείται στη διαδικασία της γονιμοποίησης και παραγωγής του εμβρύου.

Η θεραπεία σε φυσικό κύκλο δεν είναι κάτι καινούριο- το πρώτο ‘παιδί του σωλήνα΄προήλθε από εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο το 1978- και τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της έχει αναβαθμιστεί. Τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας των φυσικών κύκλων επιτυγχάνονται σήμερα χάρη στην καλύτερη κατανόηση της ενδοκρινολογίας της αναπαραγωγής και στις νεότερες εξελίξεις στην υπερηχογραφία(doppler) και την εμβρυολογία. Είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα των ωαρίων.

Οποιαδήποτε γυναίκα έχει ωοθυλακιορρηξία στον κύκλο της μπορεί να υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο. Ενδείκνυται σε γυναίκες προχωρημένης ηλικίας με χαμηλές ωοθηκικές εφεδρείες ωαρίων(υψηλή FSH, χαμηλή AMH) και  σε ιστορικό με προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης. Προτιμάται επίσης από γυναίκες που θέλουν να αποφύγουν τη χρήση ορμονικών σκευασμάτων και είναι θεραπεία εκλογής σε περιπτώσεις με ιστορικό κακοήθειας. Είναι πιο ασφαλής μέθοδος, μιας και αποφεύγεται ο κίνδυνος του συνδρόμου της υπερδιέγερσης των ωοθηκών και το κόστος ειναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με την κλασσική εξωσωματική αφού αποφεύγεται η χρήση φαρμάκων. Η υψηλή πιθανότητα επιτυχίας αποδίδεται στην καλύτερη ποιότητα του ωαρίου, του εμβρύου και της υποδεκτικότητας του ενδομητρίου στο φυσικό κύκλο.

είναι μία μορφή θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης σε φυσικό κύκλο όπου μικρές δόσεις φαρμάκων δίνονται γενικά για 2-4 ημέρες προκειμένου να αποφευχθεί η πρόωρη ωοθυλακιορρηξία πριν την ωοληψία.  Σε νεότερες μελέτες τα ποσοστά επιτυχίας του τροποποιημένου φυσικού κύκλου φαίνεται να υπερτερούν έναντι του αμιγούς φυσικού κύκλου.