Κρυοσυντήρηση Ωαρίων

Κρυοσυντήρηση Ωαρίων

Πολλοί παράγοντες –  όπως η επαγγελματική καριέρα, οι σπουδές, η υγεία, η εύρεση συντρόφου – συντελούν στον καθορισμό της στιγμής που το κάθε άτομο είναι έτοιμο να αποκτήσει οικογένεια. Στις μέρες μας οι γυναίκες καθυστερούν να τεκνοποιήσουν περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν. Ανεξάρτητα με το αν μία γυναίκα είναι σε σχέση ή όχι, εάν έχει αποφασίσει ότι στο μέλλον θα ήθελε να κάνει παιδιά, η κρυοσυντήρηση ωαρίων ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσει υψηλές πιθανότητες γονιμότητας.

Η απόκτηση παιδιών σε γυναίκες κάτω των 35 έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια λόγω των προαναφερθέντων λόγων, κάτι το οποίο είναι απόλυτα κατανοητό. Καθώς όμως, η γονιμότητα μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία μιας γυναίκας, η κρυοσυντήρηση των ωαρίων της μπορεί να αποτελέσει μια προληπτική λύση – έναν τρόπο να σταματήσει κανείς όσο μπορεί το λεγόμενο βιολογικό ρολόι.

Λόγω των  νεότερων τεχνικών κρυοσυντήρησης των ωαρίων (υαλοποίηση), τα ποσοστά κύησης στις περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη χρήση κρυοσυντηρημένων ωαρίων είναι ανάλογα  με αυτά των φρέσκων εμβρύων. Παράλληλα, οι μελέτες της υγείας των παιδιών που γεννήθηκαν μετά από απόψυξη και γονιμοποίηση των κρυοσυντηρημένων ωαρίων δεν έδειξαν κάποια αύξηση στην συχνότητα των συγγενών ανωμαλιών. Για αυτούς τους λόγους, η κρυοσυντήρηση των ωαρίων δεν θεωρείται πλέον μία πειραματική μέθοδος.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η κρυοσυντήρηση των ωαρίων δεν εξασφαλίζει την απόλυτη επιτυχία μιας προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης στο μέλλον, όταν αυτά τα ωάρια γονιμοποιηθούν.Οι πιθανότητες απόκτησης παιδιού εξαρτώνται από την ηλικία της γυναίκας κατά τη λήψη των κρυοσυντηρημένων ωαρίων και τον αριθμό που καταψύχθηκαν.

Ιδανικά τα ωάρια των γυναικών θα πρέπει να καταψύχονται στην κορυφή της γονιμότητας τους – έως τα 35 τους χρόνια – καθώς η προχωρημένη μητρική ηλικία είναι σημαντικός παράγοντας υπογονιμότητας. Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης ξεκινά με την κλινική εξέταση καιτον εργαστηριακό έλεγχο (ορμονολογικές εξετάσεις, προγεννητικός έλεγχος, υπερηχογράφημα ωοθηκών και μήτρας κτλ.).

Στη συνέχεια όταν ξεκινήσει η περίοδος, γίνεται η διέγερση της παραγωγής των ωαρίων από τις ωοθήκες με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής. Ταυτόχρονα, με  εργαστηριακές εξετάσεις και υπερηχογραφήματα  παρακολουθείται η σωστή  ανάπτυξη των ωοθυλακίων για τις επόμενες 10-12 μέρες. Χορηγείται έπειτα, η τελική ένεση για την ωρίμανση των ωαρίων και την προετοιμασία για την ανάκτηση τους. Περίπου 36 ώρες μετά την ένεση, τα ωάρια ανακτώνται στο χειρουργείο με τη χρήση αναισθησίας. Μετά την ανάκτηση τους, πραγματοποιείται η κατάψυξη και η αποθήκευσή τους για μελλοντική χρήση. Όταν γίνει επιθυμητή η απόκτηση παιδιών, τα κατεψυγμένα ωάρια αποψύχονται και σε συνδυασμό με το σπέρμα δημιουργούνται τα έμβρυα.

Τι είναι η «Υαλοποίηση» για την κρυοσυντήρηση;

Η υαλοποίηση και η εξαιρετικά γρήγορη κατάψυξη των ωαρίων σχετίζονται με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης των ωαρίων και επιτυχίας κατόπιν, σε σύγκριση με την παλιότερη τεχνική της αργής ψύξης.

Η υαλοποίηση είναι μια τεχνική η οποία κάνει χρήση εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών για τη διατήρηση και αποθήκευση ζωντανών ιστών για μεγάλες χρονικές περιόδους. Τα κύτταρα φέρονται σε μία θερμοκρασία στην οποία όλες οι κυτταρικές μεταβολικές αντιδράσεις σταματούν. Με την απόψυξη, τα κύτταρα ενυδατώνονται και επαναφέρονται σε θερμοκρασία σώματος.

Οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με κακοήθεια στην  αναπαραγωγική ηλικία μπορεί να χρειαστεί να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Δυστυχώς, αρκετά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται ενάντια στα καρκινικά κύτταρα είναι επίσης τοξικά και για τα ωάρια, όπως και η ακτινοθεραπεία στην περιοχή της πυέλου.

Γι’ αυτό το λόγο, η πυελική ακτινοθεραπεία ή η χημειοθεραπεία μειώνει δραματικά το απόθεμα των ωαρίων των ωοθηκών της γυναίκας (την αποθήκη ωαρίων για το μέλλον) και μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει πρόωρη εμμηνόπαυση.

Ασθενείς που διαγιγνώσκονται με κακοήθεια και ενδιαφέρονται να διατηρήσουν τη γονιμότητα τους πρέπει να συμβουλευτούν ειδικό ιατρό της αναπαραγωγικής ιατρικής το συντομότερο δυνατό. Η επιλογή του σωστού χρόνου είναι σημαντική, καθώς η κρυοσυντήρηση των ωαρίων πρέπει ιδανικά να πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της  θεραπείας για την κακοήθεια. Οι γυναίκες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κατεψυγμένα ωάρια τους για να επιτύχουν σύλληψη μετά την ίαση τους .