Υπογονιμότητα Δεδομένα και Αίτια

Υπογονιμότητα Δεδομένα και Αίτια

Υπογονιμότητα ορίζεται η αδυναμία ενός ζευγαριού να συλλάβει και να αποκτήσει παιδί, έπειτα από τουλάχιστον ένα έτος τακτικών σεξουαλικών επαφών, χωρίς τη χρήση αντισύλληψης. Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες και  εκτιμήσεις, 1 στα 7 ζευγάρια αδυνατεί να τεκνοποιήσει.

Όπως διατυπώνεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), η υπογονιμότητα αποτελεί διαταραχή της υγείας και χρήζει αντιμετώπισης.

Περίπου το 84% των γόνιμων ζευγαριών συλλαμβάνει κατά το πρώτο έτος των προσπαθειών. Τα ζευγάρια που προσπαθούν και αδυνατούν να τεκνοποιήσουν για περισσότερο από 1 έτος θεωρούνται «υπογόνιμα» και χρήζουν βοήθειας από ειδικό.

Πρωτοπαθής υπογονιμότητα: Ο όρος πρωτοπαθής υπογονιμότητα χρησιμοποιείται για ένα ζευγάρι που προσπαθεί να συλλάβει πρώτη φορά, χωρίς δηλαδή να έχει επιτευχθεί κύηση στο παρελθόν.

Δευτεροπαθής υπογονιμότητα: Ο όρος δευτεροπαθής υπογονιμότητα χρησιμοποιείται για ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να επιτύχει σύλληψη, έχοντας όμως τεκνοποιήσει στο παρελθόν.